2020-05-08

اسانس نعنا

روغن اسانس از گیاهان دارویی و معطر گرفته می شود. این محصول، طبیعی، غلیظ، معطر و آبگریز است که به روش تقطیر بخار یا به واسطه […]
2019-09-26

اسانس گل رز

گل سرخ از مهمترین گیاهان معطر، دارویی و زینتی می باشد. . در اوایل قرن یازدهم، ابن سینا، پزشك ایرانی، روش تقطیر با بخار را اختراع […]