خشکبار و میوه خشک

2021-08-27

زرشک (ارگانیک و معمولی)

زرشک میوه ای قرمز رنگ است که در آسیا (ایران و شمال پاکستان)، شمال آفریقا و اروپا می روید. در ایران، زرشک در مناطق خشک و […]