گرده گل

گرده گل:

گرده گل، پودری زرد رنگ و بعضا قهوه ای رنگ است که در هنگام نوشیدن شهد گل توسط زنبور، به پُرز پاهای او می چسبد. حرکت زنبور از یک گل به گل دیگر سبب پراکنده شدن و پخش شدن بخشی از این گرده ها می شود. درواقع زنبور عسل با این کار خود به عمل گرده افشانی نیز کمک می کند.

مصرف این ماده مغذی توسط انسان در درمان آلرژی، کم خونی و پروستات مؤثر است. همچنین، جسم را تقویت نموده و به حفظ جوانی کمک می کند.